Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs acordare gradatii de merit pentru perioada 2017-2022 didactic                    Calendarul concursului pentru acordarea gradatiilor de merit
             in anul universitar 2017-2018 pentru personalul didactic si de cercetare

 1. Inscrierea la concurs: 9 - 11.10.2017;
 2. Analiza dosarelor de catre comisiile de concurs: 12 - 17.10.2017;
 3. Afisarea rezultatelor concursului: 18.10.2017;
 4. Depunerea contestatiilor: 19 - 20.10.2017;
 5. Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor: 23.10.2017;
 6. Avizarea rezultatelor de catre Consiliile Facultatilor: 24.10.2017;
 7. Aprobarea rezultatelor de catre Consiliul de Administratie 25 - 30.10.2017.


          Componenta dosarului de concurs:

 • Pagina de garda (se vor preciza numele si prenumele candidatului, facultatea, departamentul si gradul didactic);
 • Opis;
 • Cerere de înscriere la concurs, semnata de candidat, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;
 • Raport de autoevaluare, în format tiparit si electronic, care cuprinde activitatile profesionale /stiintifice structurate în conformitate cu Anexa 2 - pe domenii (pentru fiecare articol /carte /citare /realizare profesionala /contributie mentionata se va preciza link-ul unde poate fi gasita sau numarul anexei din dosar), precum si activitatile referitoare la implicarea in rezolvarea problemelor comunitatii academice, structurate in conformitate cu Anexa 3.

              Rezultatele concursului pentru acordarea gradatiilor de merit 
                 Comisiile de selectie a dosarelor pentru concursul 
                           de acordare a gradatiilor de merit                     Situatia înscrierilor pe facultati