Monitorul Oficial

 
Rectificare

din 08/08/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/08/2013

Rectificarea privind Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 4.204/2013


 

    La Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 18 iulie 2013, se fac urmatoarele rectificari:
   - in anexa nr. 7 (anexa nr. 25 la Ordinul nr. 6.560/2012), in cadrul tabelului "Standarde minimale ce trebuie indeplinite cumulativ:", criteriul C4, la "Denumirea criteriului", in loc de: " ... I15-I18" se va citi: " ... I1-I18";
   - in anexa nr. 9 (anexa nr. 27 la Ordinul nr. 6.560/2012), la nr. crt. 2, subcategoria "Profesor minimum 15 articole [...] Conferentiar minimum 8 articole.", prezenta doar la categoria 2.1.1, se va citi la "Categorii si restrictii" 2.1.1-2.1.3.