Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs posturi didactice vacante perioada determinata 2016


                              PROGRAMAREA DERULĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE

                              pentru posturile de asistent universitar pe perioadă determinată

                                            Semestrul I, anul universitar 2016 – 2017


 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfăşura în perioada 8 decembrie 2016 - 11 ianuarie 2017;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 16 ianuarie 2017;
 3. Desfăşurarea concursului didactic va avea loc în perioada 23 ianuarie 2017;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatului concursului: 25 ianuarie 2017;
 5. Perioada de contestaţii: până în 27 ianuarie 2017;
 6. Soluționarea contestațiilor: până în 31 ianuarie 2017;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul Facultăţii: până în 9 februarie 2017;
 8. Aprobarea raportului asupra concursului didactic de către Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti: până în 10 februarie 2017.


     Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobanţilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

      Informații suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.

 1. Lista posturilor scoase la concurs - detalii

 2. Legislaţie:

3. Dosarul de inscriere:

4. Tematici şi bibliografii: 

Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul Informatică şi Cibernetică Economică


Facultatea de Management, Departamentul de Management


5. Comisiile de concurs didactic - detalii

6. Programarea concursurilor didactice - detalii

7. Rezultatele concursurilor didactice - detalii

8, Rezultatele concursurilor didactice aprobate in şedinţa Senatului universitar din data 10.02.2017 - detalii