Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs posturi didactice vacante perioada determinata 2017

                      PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

                       pentru postul de asistent universitar pe perioada determinata 

                                Semestrul al II-lea, anul universitar 2016 – 2017

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului didactic scos la concurs se vor desfasura în perioada: 05 mai 2017 - 14 iunie 2017 (în perioada 1 - 5 iunie nu se depun dosare);
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 19 iunie 2017;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 26 – 27 iunie 2017;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatului concursului: 27 iunie 2017;
 5. Perioada de contestatii: pâna în 29 iunie 2017;
 6. Solu?ionarea contesta?iilor: pâna în 30 iunie 2017;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul Facultatii: pâna în 19 iulie 2017;
 8. Aprobarea raportului asupra concursului didactic de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 26 iulie 2017.


          Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

         Informa?ii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.

1 Lista posturilor scoase la concurs - detalii

2. Legislatie:


3. Dosarul de înscriere:


4. Tematica si bibliografie:

Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica


5. Componenta comisiei de concurs didactic - detalii

6. Candidati înscrisi la concurs: Dita Florentin-Alexandru

7. Programarea concursurilor didactice - detalii

8. Lista candidatilor admisi:

 • Dita Florentin-Alexandru

9. Rezultatele concursului aprobate in sedinta Senatului Universitar din data de 26.07.2017 - detalii...