Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2016-2017

                     PROGRAMAREA DERULĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE
   pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,  nr. 1631/28.11.2016,
                                      Semestrul I, anul universitar 2016 - 2017

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfăşura în perioada: 29 noiembrie 2016 - 16 ianuarie 2017;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 23 ianuarie 2017;
 3. Desfăşurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 31 ianuarie - 1 februarie 2017;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 1 februarie 2017;
 5. Depunerea contestaţiilor: până în 07 februarie 2017;
 6. Soluționarea contestațiilor: până în 08 februarie 2017; 
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăţilor: până în 9 februarie 2017;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti: până în 10 februarie 2017. 


Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobanţilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

        Informaţii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro. 1. Lista posturilor scoase la concurs - extras din Monitorul Oficial


 2. Legislaţie:

  - Legea Educaţiei Naţionale;
  Ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6560/20.12.2012;
  Ordinul MEN 4204 / 2013 pentru modificarea ordinului nr. 6560/20.12.2012;
  H.G. nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior; 
  Rectificare Ordin 4204 / 2013;
  - Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul ASE: RO / EN
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor;
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Ştiinţe juridice;
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Sociologie şi ştiinţe politice si administrative;
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Filologie;
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Educaţie Fizică şi Sport;
  - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Matematică
  Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 3. Dosarul de înscriere / Application file

  componenţa dosarului;
  formulare concurs.


 4. Atribuţiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale
  Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării conform HG 582/2016 - detalii


 5. Tematica de concurs pe facultăţiFacultatea de Administraţie şi Management Public, Departamentul de Administraţie şi Management Public

 • Conferenţiar, poziţia 11 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 12 RO / EN


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi străine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Conferenţiar, poziţia 35 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 36 RO - EN
 • Asistent, poziţia  61 RO
 • Asistent, poziţia  68 RO


Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul Informatică şi Cibernetică Economică

 • Conferenţiar, poziţia 72 RO / EN
 • Asistent, poziţia  174 RO


Facultatea Cibernetică, Statistica si Informatică Economică, Departamentul Statistică si Econometrie

 • Profesor, poziţia 25 RO - EN
 • Lector, poziţia 62 RO


Facultatea Cibernetică, Statistica si Informatică Economică, Departamentul de Matematici Aplicate

 • Conferenţiar, poziţia 15 RO - EN
 • Lector, poziţia 38 RO
 • Asistent, poziţia 46 RO


Facultatea Contabilitate si Informatică de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Asistent, poziţia 140 RO
 • Asistent, poziţia 141 RO
 • Asistent, poziţia 142 RO
 • Asistent, poziţia 148 RO


Facultatea Contabilitate si Informatică de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Conferenţiar, poziţia 16 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 17 RO - EN
 • Lector, poziţia 32 RO


Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentară şi a Mediului


Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, Departamentul de Educaţie Fizică


Facultatea Economie Teoretica si Aplicată, Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare

 • Conferenţiar, poziţia 12 RO / EN


Facultatea Economie Teoretica si Aplicată, Departamentul pentru Pregitirea Personalului Didactic

 • Lector, poziţia 13 RO


Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Departamentul de Finanţe

 • Conferenţiar, poziţia 48 RO / EN
 • Lector, poziţia 72 RO
 • Lector, poziţia 73 RO
 • Asistent, poziţia 91 RO


Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Departamentul de Monedă si Bănci

 • Asistent, poziţia 49 RO
 • Asistent, poziţia 50 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Profesor, poziţia 25 RO / EN
 • Profesor, poziţia 26 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 35 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 36 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 37 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 38 RO / EN
 • Conferenţiar, poziţia 39 RO / EN
 • Asistent, poziţia 132 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane

 • Conferenţiar, poziţia 13 RO / EN


Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing


Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, Departamentul Relaţii Economice Internaţionale

 • Profesor, poziţia 23 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 48 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 50 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 53 RO - EN
 • Lector, poziţia 78 RO
 • Lector, poziţia 81 RO
 • Lector, poziţia 82 RO


Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri

 • Profesor, poziţia 9 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 19 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 26 RO - EN
 • Conferenţiar, poziţia 28 RO - EN
 • Lector, poziţia 56 RO
 • Lector, poziţia 73 RO
 • Asistent, poziţia 94 RO
 • Asistent, poziţia 95 RO


6. Componenţa comisiilor de concurs didactic -detalii

7. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


8. Programarea desfăşurării probelor de concurs - detalii

9. Rezultatele concursului didactic organizat în semestrul I, anul universitar 2016 - 2017 - detalii

10. Rezultatele concursului didactic organizat în semestrul I, anul universitar 2016 - 2017 aprobate in şedinţa Senatului universitar din data 10.02.2017 - detalii