Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2017-2018


                                  PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

                                    pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,

                                  nr. 1467/24.11.2017, Semestrul I, anul universitar 2017 - 2018


       Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 27 noiembrie 2017 -  15 ianuarie 2018;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 22 ianuarie 2018;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 30 ianuarie 2018;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 30 ianuarie 2018;
 5. Depunerea contestatiilor: pâna în 6 februarie 2018;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 7 februarie 2018;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 7 februarie 2018;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 9 februarie 2018. 



      Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice,
      sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00,
      sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


      Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.



1. Lista posturilor scoase la concurs - Extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:


3. Dosarul de înscriere / Application file 


4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

    Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education

Salariu minim de încadrare a postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Conferentiat, pozitia 25 RO / EN
 • Asistent, pozitia 39 RO
 • Asistent, pozitia 40 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Lector, pozitia 105 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Lector, pozitia 58 RO
 • Lector, pozitia 61 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Informatica de Gestiune

 • Asistent, pozitia 52 RO


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Conferentiar, pozitia 18 RO / EN
 • Lector, pozitia 20 RO
 • Lector, pozitia 22 RO
 • Asistent, pozitia 43 RO


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica si Sport

 • Asistent, pozitia 39 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

 • Lector, pozitia 66 RO
 • Lector, pozitia 67 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Lector, pozitia 80 RO
 • Lector, pozitia 84 RO
 • Asistent, pozitia 104 RO
 • Asistent, pozitia 105 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane

 • Asistent, pozitia 21 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Asistent, pozitia 88 RO