Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2017-2018


                                  PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

                                    pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,

                                  nr. 1467/24.11.2017, Semestrul I, anul universitar 2017 - 2018


       Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 27 noiembrie 2017 -  15 ianuarie 2018;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 22 ianuarie 2018;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 30 ianuarie 2018;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 30 ianuarie 2018;
 5. Depunerea contestatiilor: pâna în 6 februarie 2018;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 7 februarie 2018;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 7 februarie 2018;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 9 februarie 2018.       Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice,
      sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00,
      sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


      Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.1. Lista posturilor scoase la concurs - Extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:


3. Dosarul de înscriere / Application file 


4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

    Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education

Salariu minim de încadrare a postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Conferentiat, pozitia 25 RO / EN
 • Asistent, pozitia 39 RO
 • Asistent, pozitia 40 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Lector, pozitia 105 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Lector, pozitia 58 RO
 • Lector, pozitia 61 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Informatica de Gestiune

 • Asistent, pozitia 52 RO


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Conferentiar, pozitia 18 RO / EN
 • Lector, pozitia 20 RO
 • Lector, pozitia 22 RO
 • Asistent, pozitia 43 RO


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica si Sport

 • Asistent, pozitia 39 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

 • Lector, pozitia 66 RO
 • Lector, pozitia 67 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Lector, pozitia 80 RO
 • Lector, pozitia 84 RO
 • Asistent, pozitia 104 RO
 • Asistent, pozitia 105 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane

 • Asistent, pozitia 21 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Asistent, pozitia 88 RO


6. Componenta comisiilor de concurs didactic - detalii

7. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR CU PREDARE IN LIMBI STRAINE


Meghisan-Toma Georgeta Madalina

Facultate: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
Departament: UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Pozitie în Statul de functii: 25
Functie didactica: Conferentiar
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Nedelcu Alexandra Catalina

Facultate: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
Departament: UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Pozitie în Statul de functii: 40
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA


Zamfiroiu Ionut Alin

Facultate: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Departament: Informatica si Cibernetica Economica
Pozitie în Statul de functii: 105
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI


Ladaru Georgiana Raluca

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Economia Agroalimentara si a Mediului
Pozitie în Statul de functii: 18
Functie didactica: Conferentiar
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Preda Elena

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Economia Agroalimentara si a Mediului
Pozitie în Statul de functii: 22
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Zaharia Alina

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Economia Agroalimentara si a Mediului
Pozitie în Statul de functii: 43
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Dulceata Victor

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Educatie Fizica si Sport
Pozitie în Statul de functii: 39
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI


Gherghina Stefan Cristian

Facultate: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Departament: Finante
Pozitie în Statul de functii: 66
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Brad Laura

Facultate: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Departament: Finante
Pozitie în Statul de functii: 67
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare 


FACULTATEA DE MANAGEMENT


Marinescu Corina

Facultate: Management
Departament: Management
Pozitie în Statul de functii: 80
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Stefan Simona Catalina

Facultate: Management
Departament: Management
Pozitie în Statul de functii: 104
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Uszkai Radu Bogdan

Facultate: Management
Departament: Filosofie si Stiinte Socio-Umane
Pozitie în Statul de functii: 21
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Rusu Olivia Cristina

Facultate: Relatii Economice Internationale
Departament: Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
Pozitie în Statul de functii: 87
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare8. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii... 


9. Rezultatele concursului didactic organizat in semestrul I, anul universitar 2017-2018 - detalii... 


10. Rezultatele concursului didactic organizat in semestrul I, anul universitar 2017-2018 aprobate in Senatul universitar - detalii...