Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2018 - 2019


                      PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

           pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1359 / 05.12.2018,

                                 Semestrul I, anul universitar 2018 - 2019


       Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 7 decembrie 2018 - 23 ianuarie 2019;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 31 ianuarie 2019;
 3. Desfasurarea concursului didactic: 7 februarie 2019;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 7 februarie 2019;
 5. Depunerea contestatiilor: pâna în 12 februarie 2019;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 13 februarie 2019;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 13 februarie 2019;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 14 februarie 2019.

          Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la
          Biroul Evaluare Academica, sala 2418,Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1,
          luni - vineri între orele 9:00 - 13:00
,
          sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

          Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.1. Lista posturilor scoase la concurs - extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:3. Dosarul de înscriere / Application file

   
4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education


Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajarii - detalii

5. Tematica de concurs pe facultati 
Nota: Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro.