Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2018 - 2019


                      PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

           pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1359 / 05.12.2018,

                                 Semestrul I, anul universitar 2018 - 2019


       Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 7 decembrie 2018 - 23 ianuarie 2019;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 31 ianuarie 2019;
 3. Desfasurarea concursului didactic: 7 februarie 2019;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 7 februarie 2019;
 5. Depunerea contestatiilor: pâna în 12 februarie 2019;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 13 februarie 2019;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 13 februarie 2019;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 14 februarie 2019.

          Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la
          Biroul Evaluare Academica, sala 2418,Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1,
          luni - vineri între orele 9:00 - 13:00
,
          sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

          Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.1. Lista posturilor scoase la concurs - extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:3. Dosarul de înscriere / Application file

   
4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education


Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajarii - detalii

5. Tematica de concurs pe facultati 
Nota: Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro. 


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Lector, pozitia 19 RO
 • Lector, pozitia 28 RO
 • Lector, pozitia 29 RO
 • Lector, pozitia 30 RO
 • Lector, pozitia 35 RO
 • Asistent, pozitia 46 RO


Facultatea de Administratie si Management Public, Departamentul de Administratie si Management Public

 • Conferentiar, pozitia 12 RO-EN
 • Asistent, pozitia 51 RO
 • Asistent, pozitia 52 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

 • Conferentiar, pozitia 18 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 19 RO / EN
 • Asistent, pozitia 47 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

 • Lector, pozitia 23 RO
 • Asistent, pozitia 36 RO
 • Asistent, pozitia 37 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Asistent, pozitia 102 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Informatica de Gestiune

 • Asistent, pozitia 44 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Profesor, pozitia 22 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 51 RO / EN
 • Lector, pozitia 95 RO
 • Asistent, pozitia 118 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Profesor, pozitia 20 RO-EN
 • Asistent, pozitia 60 RO


Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Conferentiar, pozitia 19 RO / EN
 • Lector, pozitia 22 RO
 • Asistent, pozitia 42 RO


Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica si Sport

 • Lector, pozitia 36 RO
 • Asistent, pozitia 40 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

 • Lector, pozitia 62 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Moneda si Banci

 • Profesor, pozitia 28 RO-EN


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Profesor, pozitia 21 RO-EN
 • Profesor, pozitia 22 RO-EN
 • Lector, pozitia 63 RO
 • Lector, pozitia 64 RO
 • Asistent, pozitia 98 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane

 • Asistent, pozitia 20 RO


Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing

 • Profesor, pozitia 19 RO-EN


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul Relatii Economice Internationale

 • Lector, pozitia 62 RO
 • Lector, pozitia 66 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Conferentiar, pozitia 25 RO-EN


6. Componenta comisiilor de concurs si de contestatii - detalii


7. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii
    Erata: Sustinerea prelegerii de specialitate pentru ocuparea postului de lector, pozitia 30, de la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine, va avea loc la ora 14:00 in loc de ora 15:00.


8. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


9. Rezultatele concursurilor didactice organizate în semestrul I, anul universitar 2018-2019 - detalii

10. Rezultatele concursurilor didactice organizate în semestrul I, anul universitar 2018-2019 aprobate in Senatul universitar - detalii