Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul I 2019 - 2020

                         PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

          pentru ocuparea posturilor publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1400/26.11.2019, 
                                         Semestrul I, anul universitar 2019 - 2020          Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 27 noiembrie 2019 - 13 ianuarie 2020 (in zilele de 27, 30, 31 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 dosarele se depun doar la Registratura ASE);
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 17 ianuarie 2020;
 3. Desfasurarea concursului didactic: 27-28 ianuarie 2020;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 28 ianuarie 2020;
 5. Depunerea contestatiilor: pana in 31 ianuarie 2020;
 6. Solutionarea contestatiilor: pana in 3 februarie 2020;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 4 februarie 2020;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 5 februarie 2020. 


          Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la
          Biroul Evaluare Academica, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1,
          luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00,
          sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

          Informatii suplimentare:

 • direct: sala 2418, luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.


1. Lista posturilor scoase la concurs - extras din Monitorul Oficial

2. Legislatie


3 Dosarul de înscriere / Application file 

4.Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education

Grila cu salariile minime de incadrare ale postului la momentul angajarii - detalii 

5. Tematica de concurs pe facultati
Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Profesor, pozitia 8 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 17 RO / EN


Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

 • Conferentiar, pozitia 19 RO / EN
 • Lector, pozitia 30 RO
 • Asistent, pozitia 49 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

 • Lector, pozitia 24 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Asistent, pozitia 105 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Lector, pozitia 23 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Profesor, pozitia 23 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 52 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 53 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 54 RO / EN
 • Lector, pozitia 89 RO
 • Lector, pozitia 94 RO
 • Lector, pozitia 96 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Profesor, pozitia 21 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 32 RO / EN


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul de Matematici Aplicate

 • Asistent, pozitia 33 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

 • Profesor, pozitia 17 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 30 RO / EN


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Profesor, pozitia 25 RO / EN
 • Lector, pozitia 88 RO
 • Asistent, pozitia 102 RO
 • Asistent, pozitia 104 RO
 • Asistent, pozitia 110 RO


Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing

 • Conferentiar, pozitia 29 RO-EN


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul Relatii Economice Internationale

 • Conferentiar, pozitia 43 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 44 RO-EN
 • Lector, pozitia 75 RO
 • Lector, pozitia 76 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Profesor, pozitia 4 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 26 RO-EN
 • Lector, pozitia 45 RO6.Componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor


7. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii


8. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


9. Rezultatele concursurilor didactice organizate in semestrul I, anul; universitar 2019-2020 - detalii

10. Rezultatele concursurilor didactice organizate in semestrul I, anul; universitar 2019-2020, aprobate prin Hotararea Senatului nr. 15 / 05.02.2020