Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul al II-lea 2016-2017                            PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE
          pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,  nr. 569 / 28.04.2017,
                                  Semestrul al II-lea, anul universitar 2016 - 2017

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 05 mai 2017 - 20 iunie 2017 (în perioada 1 - 5 iunie nu se depun dosare);
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 28 iunie 2017;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 5 - 6 iulie 2017; 
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 7 iulie 2017; 
 5. Depunerea contestatiilor: 10 - 14 iulie 2017; 
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 17 iulie 2017; 
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 19 iulie 2017; 
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 26 iulie 2017.     Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

      Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.


1. Lista posturilor scoase la concurs - Extras din Monitorul Oficial2. Legislatie:

          - Legea Educatiei Nationale;
          - Ordinul ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6560/20.12.2012;
          - Ordinul MEN 4204 / 2013 pentru modificarea ordinului nr. 6560/20.12.2012;
          - H.G. nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior;
          - Rectificare Ordin 4204 / 2013;
          - Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul ASE:   RO / EN
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Stiinte economice si administrarea afacerilor;
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Stiinte juridice;
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Sociologie si stiinte politice si administrative;
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Filologie;
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Educatie Fizica si Sport;
                        - Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic, Psihologie si Stiintele Educatiei3. Dosarul de înscriere / Application file


4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale RO / EN

Salariu minim de încadrare a postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati

Facultatea de Administratie si Management Public, Departamentul de Administratie si Management Public

 • Conferentiar, pozitia 11 RO / EN


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Profesor, pozitia 9 RO / EN


Facultatea de Business si Turism, Departamentut Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

 • Profesor, pozitia 16 RO-EN
 • Profesor, pozitia 17 RO-EN


Facultatea de Business si Turism, Departamentut de Turism si Geografie

 • Profesor, pozitia 11 RO-EN


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Conferentiar, pozitia 69 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 76 RO / EN


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Conferentiar, pozitia 40 RO / EN
 • Asistent, pozitia 79 RO
 • Asistent, pozitia 80 RO
 • Asistent, pozitia 85 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Conferentiar, pozitia 59 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 65 RO / EN
 • Lector, pozitia 128 RO
 • Asistent, pozitia 142 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara

 • Conferentiar, pozitia 15 RO / EN
 • Asistent, pozitia 26 RO
 • Asistent, pozitia 27 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Profesor, pozitia 6 RO / EN


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Profesor, pozitia 8 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 21 RO / EN
 • Asistent, pozitia 51 RO


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica

 • Profesor, pozitia 3 RO-EN
 • Asistent, pozitia 57 RO


Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Economie si Politici Economice

 • Profesor, pozitia 19 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 41 RO / EN
 • Lector, pozitia 52 RO
 • Asistent, pozitia 79 RO


Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul pentru Pregitirea Personalului Didactic

 • Asistent, pozitia 19 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

 • Lector, pozitia 71 RO


Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Moneda si Banci

 • Lector, pozitia 41 RO


Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing

 • Profesor, pozitia 21 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 47 RO-EN
 • Lector, pozitia 106 RO
 • Lector, pozitia 110 RO
 • Asistent, pozitia 123 RO 


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul Relatii Economice Internationale

 • Profesor, pozitia 21 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 47 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 49 RO-EN


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Profesor, pozitia 12 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 30 RO-EN
 • Lector, pozitia 72 RO
 • Asistent, pozitia 87 RO
 • Asistent, pozitia 106 RO


6. Componenta comisiilor de concurs didactic - detalii... 

7. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


8. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii... 
ANUNT IMPORTANT
: La concursul pentru ocuparea postului de conferentiar, pozitia 21, din cadrul departamentului de Economie Agroalimentara si a Mediului, facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, prelegerea de specialitate, programata în data de 06.07.2017, la ora 12, se va sustine în aceeasi zi, la ora 10.


9. Rezultatele concursului didactic organizat în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017 - detalii...

10. Rezultatele concursului didactic organizat în semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017 aprobate in sedinta Senatului Universitar din data 26.07.2017 - detalii...