Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul al II-lea 2017-2018                       PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

          pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 345/24.04.2018,
                               Semestrul al II-lea, anul universitar 2017 - 2018


Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 4 mai 2018 - 29 iunie 2018 (în perioada 1-5 iunie nu se depun dosare);
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 9 iulie 2018;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 16 - 17 iulie 2018;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 17 iulie 2018;
 5. Depunerea contestatiilor: 18 - 24 iulie 2018;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 25 iulie 2018;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 27 iulie 2018;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si  Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana în 31 iulie 2018.

      Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice,
      sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00,
      sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.


1. Lista posturilor scoase la concurs - Extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:3. Dosarul de înscriere / Application file

    Formulare concurs didactic 


4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education


Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Lector, pozitia 28 RO
 • Lector, pozitia 29 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

 • Lector, pozitia 44 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

 • Conferentiar, pozitia 21 RO-EN


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Asistent, pozitia 112 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Lector, pozitia 32 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Profesor, pozitia 24 RO
 • Profesor, pozitia 24 EN
 • Profesor, pozitia 31 RO
 • Profesor, pozitia 31 EN


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Asistent, pozitia 70 RO


Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Lector, pozitia 20 RO
 • Asistent, pozitia 44 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Asistent, pozitia 106 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri

 • Conferentiar, pozitia 20 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 35 RO-EN
 • Asistent, pozitia 86 RO
 • Asistent, pozitia 93 RO6. Componenta comisiilor de concurs didactic - detalii