Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul al II-lea 2017-2018                       PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE

          pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 345/24.04.2018,
                               Semestrul al II-lea, anul universitar 2017 - 2018


Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 4 mai 2018 - 29 iunie 2018 (în perioada 1-5 iunie nu se depun dosare);
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 9 iulie 2018;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 16 - 17 iulie 2018;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 17 iulie 2018;
 5. Depunerea contestatiilor: 18 - 24 iulie 2018;
 6. Solutionarea contestatiilor: pâna în 25 iulie 2018;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pâna în 27 iulie 2018;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si  Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana în 31 iulie 2018.

      Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice,
      sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00,
      sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.


1. Lista posturilor scoase la concurs - Extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:3. Dosarul de înscriere / Application file

    Formulare concurs didactic 


4. Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education


Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Lector, pozitia 28 RO
 • Lector, pozitia 29 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

 • Lector, pozitia 44 RO


Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

 • Conferentiar, pozitia 21 RO-EN


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

 • Asistent, pozitia 112 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Lector, pozitia 32 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Profesor, pozitia 24 RO
 • Profesor, pozitia 24 EN
 • Profesor, pozitia 31 RO
 • Profesor, pozitia 31 EN


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Asistent, pozitia 70 RO


Facultatea de Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

 • Lector, pozitia 20 RO
 • Asistent, pozitia 44 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Asistent, pozitia 106 RO


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri

 • Conferentiar, pozitia 20 RO-EN
 • Conferentiar, pozitia 35 RO-EN
 • Asistent, pozitia 86 RO
 • Asistent, pozitia 93 RO6. Componenta comisiilor de concurs didactic - detalii


7. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:


FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR CU PREDARE IN LIMBI STRAINE


Maassen Maria Alexandra

Facultate: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
Departament: UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Pozitie în Statul de functii: 28
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Hadad Shahrazad

Facultate: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi straine
Departament: UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
Pozitie în Statul de functii: 29
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificareFACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM


Zgura Ion Daniel

Facultate: Business si Turism
Departament: Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
Pozitie în Statul de functii: 44
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Tanase Mihail Ovidiu

Facultate: Business si Turism
Departament: Turism si Geografie
Pozitie în Statul de functii: 21
Functie didactica: Conferentiar
CV / Lista de lucrari / Fisa verificareFACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


Iovu Cristina

Facultate: Contabilitate si Informatica de Gestiune
Departament: Contabilitate si Audit
Pozitie în Statul de functii: 112
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Patru Radu Stefan

Facultate: Contabilitate si Informatica de Gestiune
Departament: Drept
Pozitie în Statul de functii: 32
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificareFACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA


Dardala Adriana Elena

Facultate: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Departament: Informatica si Cibernetica Economica
Pozitie în Statul de functii: 24
Functie didactica: Profesor
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Bologa Razvan 

Facultate: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Departament: Informatica si Cibernetica Economica
Pozitie în Statul de functii: 31
Functie didactica: Profesor
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI


Teodor Cristian

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Economia Agroalimentara si a Mediului
Pozitie în Statul de functii: 20
Functie didactica: Lector
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Pistalu Maria

Facultate: Economia Agroalimentara si a Mediului
Departament: Economia Agroalimentara si a Mediului
Pozitie în Statul de functii: 44
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE MANAGEMENT


Bugheanu Alexandru Mihai

Facultate: Management
Departament: Management
Pozitie în Statul de functii: 106
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INITERNATIONALE


Sandulescu Mariana

Facultate: Relatii Economice Internationale
Departament: Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
Pozitie în Statul de functii: 20
Functie didactica: Conferentiar
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


David Irina

Facultate: Relatii Economice Internationale
Departament: Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
Pozitie în Statul de functii: 35
Functie didactica: Conferentiar
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Got Monica

Facultate: Relatii Economice Internationale
Departament: Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
Pozitie în Statul de functii: 86
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare


Stoican Adriana Elena

Facultate: Relatii Economice Internationale
Departament: Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
Pozitie în Statul de functii: 93
Functie didactica: Asistent
CV / Lista de lucrari / Fisa verificare8. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii...


9. Rezultatele concursurilor didactice organizate în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018 - detali ...


10. Rezultatele concursurilor didactice organizate în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018 aprobate in Sedinta Senatului Universitar - detalii ...