Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concursuri didactice semestrul al II-lea 2019 - 2020                        PROGRAMAREA DESFASURARII CONCURSURILOR DIDACTICE

           pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 306/15.04.2020, 

                                     Semestrul al II-lea, anul universitar 2019 - 2020        Calendarul actualizat al derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest - details (actualizare 2)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 23 aprilie – 17 mai 2020* si 06 iulie – 24 august 2020;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 01 septembrie 2020;
 3.  Desfasurarea concursului didactic va avea loc in perioada: 08-09 septembrie 2020;
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 09 septembrie 2020;
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 14 septembrie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 15 septembrie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 18 septembrie 2020;
 8.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana în 23 septembrie 2020.

        *In perioada 18 mai -05 iulie 2020 nu se depun dosare de concurs, avand in vedere suspendarea desfasurarii concursurilor, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, si prelungirea starii de alerta, conform HG 476/16.06.2020


         Calendarul actualizat al derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest - details (actualizare 1)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 23 aprilie – 17 mai 2020 ?i 17 iunie 2020 – 07 iulie 2020 *;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 15 iulie 2020;
 3.  Desfasurarea concursului didactic va avea loc in perioada: 22-23 iulie 2020; 
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 23 iulie 2020; 
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 28 iulie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 29 iulie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 30 iulie 2020;
 8.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie: pana in 31 iulie 2020;
 9.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 07 august 2020;

       *In perioada 18 mai -16 iunie 2020 nu se depun dosare de concurs, avand in vedere suspendarea desfasurarii concursurilor, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020.         Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest - details (initial)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 23 aprilie – 15 iunie 2020;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 23 iunie 2020;
 3.  Desfasurarea concursului didactic va avea loc in perioada: 30 iunie - 01 iulie 2020;
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 02 iulie 2020;
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 07 iulie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 08 iulie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 13 iulie 2020;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 31 iulie 2020. 


Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la
Biroul Evaluare Academica, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1,
luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00,
sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 


Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00; 
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.
1. Lista posturilor scoase la concurs - extras din Monitorul Oficial

    Erata la lista posturilor - extras din Monitorul Oficial


2. Legislatie:


3. Dosarul de înscriere / Application file


4.Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education

Grila cu salariile minime de incadrare ale postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica de concurs pe facultati
Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

 • Lector, pozitia 26 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Profesor, pozitia 21 RO / EN
 • Profesor, pozitia 22 RO / EN
 • Lector, pozitia 95 RO


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

 • Profesor, pozitia 22 RO / EN
 • Lector, pozitia 53 RO
 • Lector, pozitia 54 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara

 • Asistent, pozitia 23 RO


Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Drept

 • Conferentiar, pozitia 11 RO / EN


Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica si Sport

 • Asistent, pozitia 47 RO


Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Economie si Politici Economice

 • Profesor, pozitia 15 RO / EN
 • Lector, pozitia 44 RO
 • Asistent, pozitia 63 RO
 • Asistent, pozitia 64 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Profesor, pozitia 24 RO / EN
 • Conferentiar, pozitia 37 RO / EN


Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing

 • Profesor, pozitia 20 RO-EN


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul Relatii Economice Internationale

 • Profesor, pozitia 21 RO-EN


Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

 • Lector, pozitia 46 RO


6. Componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor - detalii

 
7. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii 
   Prelegerea de specialitate pentru postul de profesor universitar, pozitia 21, din cadrul Departamentului de Relatii Economice Internationale, Facultatea de Relatii Economice Internationale, se va desfasura incepand cu ora 8.30, celelalte coordonate ramanand neschimbate.

 
8. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:9. Rezultatele concursurilor didactice desfasurate in semestrul al II-lea - detalii