Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs didactic perioada determinata sem I 2017-2018


                    PROGRAMAREA DERULARII CONCURSURILOR DIDACTICE
                     pentru postul de asistent universitar pe perioada determinata

                                   Semestrul I, anul universitar 2017-2018


 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului didactic scos la concurs se vor desfasura în perioada: 6 decembrie 2017 - 16 ianuarie 2018;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 19 ianuarie 2018;
 3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 29-30 ianuarie 2018;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatului concursului: 30 ianuarie 2018;
 5. Perioada de contestatii: pâna în 1 februarie 2018;
 6. Solu?ionarea contesta?iilor: pâna în 2 februarie 2018;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul Facultatii: pâna în 7 februarie 2018;
 8. Aprobarea raportului asupra concursului didactic de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pâna în 9 februarie 2018.

        Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00, sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.


         Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.
1. Lista posturilor scoase la concurs - detalii


2. Legislatie:

3. Componenta dosar de inscriere - detalii 


4. Tematici si bibliografii:


Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

 • Asistent, pozitia 146 RO


Facultatea de Management, Departamentul de Management

 • Asistent, pozitia 109 RO
 • Asistent, pozitia 110 RO


5. Componenta comisiilor de concurs didactic - detalii


6. Candidati inscrisi la concurs - detalii 


7. Programarea concursurilor didactice - detalii