Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs didactic perioada determinata sem II 2019-2020                              PROGRAMAREA DERULARII CONCURSULUI DIDACTIC
                    pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioada determinata
                                       Semestrul II, anul universitar 2019 - 2020        Calendarul derularii concursurilor didactice (actualizare 2)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura în perioada: 04 mai – 17 mai 2020* si 06 iulie – 07 septembrie 2020;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 07 septembrie 2020;
 3.  Desfasurarea concursului didactic: 11 septembrie 2020;
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 11 septembrie 2020;
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 16 septembrie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 17 septembrie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 18 septembrie 2020;
 8.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 23 septembrie 2020. 

       * In perioada 18 mai -05 iulie 2020 nu se depun dosare de concurs, având în vedere suspendarea desfa?urarii concursurilor, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, si prelungirea starii de alerta, conform HG 476/16.06.2020.


        Calendarul derularii concursurilor didactice (actualizare 1)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 04 mai 2020 – 17 mai 2020 si 17 iunie 2020 – 06 iulie 2020*;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 06 iulie 2020;;
 3.  Desfasurarea concursului didactic: 10 iulie 2020;;
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 10 iulie 2020;
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 15 iulie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 16 iulie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 30 iulie 2020;
 8.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie: pana in 31 iulie 2020;
 9.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 07 august 2020.

        *In perioada 18 mai 2020 – 16 iunie 2020 nu se depun dosare de concurs, avand in vedere suspendarea desfasurarii concursurilor, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020.

        Calendarul al derulariii concursurilor didactice (initial)

 1.  Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 04 mai - 29 iunie 2020;
 2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 29 iunie 2020;
 3.  Desfasurarea concursului didactic: 03 iulie 2020;
 4.  Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 03 iulie 2020;
 5.  Depunerea contestatiilor: pana in 08 iulie 2020;
 6.  Solutionarea contestatiilor: pana in 09 iulie 2020;
 7.  Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 13 iulie 2020;
 8.  Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 31 iulie 2020. 

        Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluare Academica,
        sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00,
        sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.         Informatii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni - vineri intre orele 9:00 - 13:00;
 • la telefon: 021 - 3191900, 021 - 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.
1. Lista posturilor scoase la concurs - detalii


2. Legislatie


3. Componenta dosar de inscriere - detalii


4.Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education

Grila cu salariile minime de incadrare ale postului la momentul angajarii - detalii


5. Tematica si bibliografia
Pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro


Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare in Limbi Straine - Departamentul de Administrarea Afacerilor, cu predare in Limbi Straine (Catedra UNESCO)

 • Asistent, pozitia 45 RO


Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, - Departamentul de Informatica si Cibernetica Economica

 • Asistent, pozitia 140 RO
 • Asistent, pozitia 150 RO


6.  Componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor - detalii


7. Programarea desfasurarii probelor de concurs - detalii


8. Rezultatele concursurilor didactice - detalii