Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Evaluare

Evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic

                    Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar si nedidactic

Având în vedere prevederile OMECTS nr. 3860/2011 – privind aprobarea criteriilor şi metodologiei  de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual, precum şi ale Metodologiei ASE privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar si nedidactic, Academia de Studii Economice din Bucuresti starteaza desfăşurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Documentele aferente acestui proces sunt urmatoarele: