Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Concurs ocupare posturi vacante personal auxiliar si nedidactic - decembrie 2018

 

ANUNT
Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post vacant de conducere Director, studii superioare, la Directia Resurse Umane;

1 post vacant de conducere Sef Birou Avizare Documente Interne, studii superioare, la Directia Juridica si Contencios Administrativ;

1 post vacant de conducere Sef Serviciu Achizitii Publice, studii superioare, la Directia Achizitii Publice;

1 post vacant de conducere Sef Birou, studii superioare, la Biroul Depozitul Central;

1 post vacant de executie de Economist, studii superioare în cadrul Directiei economice/Birou Buget;

1 post vacant de executie de Economist, studii superioare, în cadrul Serviciului Administrare Camine/Directia Sociala;

1 post vacant de executie de Economist I, studii superioare în cadrul Serviciului Achizitii Publice /Directia Achizitii Publice;

1 post vacant de executie de referent studii superioare la Biroul Avizare Documente Interne în cadrul Directiei Juridica si Contencios Administrativ;

1 post vacant de executie de Administrator financiar III, studii superioare în cadrul Serviciul Achizitii Publice /Directia Achizitii Publice;

1 post vacant de executie de Referent, studii superioare în cadrul Biroului Corp Control;

1 post vacant de executie de Referent, studii superioare, în cadrul Directiei Relatii cu Mediul de Afaceri – Biroul Parteneriate cu Mediul Economico-Social;

1 post vacant de executie de secretar studii superioare in secretariatul din cadrul Secretariatului general al ASE;

1 post vacant de executie de secretar studii superioare in secretariatul din cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica al ASE;

1 post vacant de executie de secretar studii superioare in secretariatul din cadrul Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata al ASE;

1 post vacant de executie de Secretar cu studii superioare, in cadrul Departamentului de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri al ASE;

1 post vacant de executie de Arhivar studii medii, in cadrul Biroului Arhiva;

Calendarul concursului
 • Publicarea anuntului - 03.12.2018
 • Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la Serviciul Evidenta Resurse Umane – Directia Resurse Umane si verificarea documentelor din dosar - 03.12.2018 – 14.12.2018 ora 10:00
 • Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs - 17-18.12.2018
 • Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor - 18.12.2018
 • Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor - 19.12.2018
 • Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor - 20.12.2018
 • Sustinerea probei scrise - 27.12.2018
 • Afisarea rezultatului probei scrise - 28.12.2018
 • Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise - 31.12.2018
 • Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor - 03.01.2019
 • Sustinerea interviului - 04.01.2019
 • Comunicarea rezultatelor dupa sustinerea interviului - 07.01.2019
 • Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului - 08.01.2019
 • Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor - 09.01.2019
 • Afisarea rezultatului final al concursului - 09.01.2019
 • Numirea pe functie - Max. 22.01.2019

Dosar de concurs

Componenta dosar de concurs si formulare:

Declaratie de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (se adauga la dosarul de concurs)

Informatii suplimentare: la telefon: 021 / 319.19.00, interior 653 sau 298;