Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIATA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA – SMARTRADE

 

                                     Concurs pentru ocuparea posturilor de
             asistent de cercetare si cercetator stiintific pe perioada determinata
                                                din cadrul proiectului

                    „ SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR
                   PE PIATA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICA – SMARTRADE”
                                 ID P_37_418, nr. contract 62/05.09.2016
  finantat în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 (POC),
  Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD


                                             Calendarul derularii concursurilor

  1.  Înscrierile pentru participarea la ocuparea postului de asistent de cercetare/cercetator stiintific pe perioada determinata scos la concurs se vor desfasura în perioada 3 iulie 2017 – 2 august 2017;
  2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail):  pâna la 25 august 2017;
  3. Desfasurarea concursului va avea loc în data de 1 septembrie 2017;
  4. Publicarea rezultatelor concursului:  pâna la 5 septembrie 2017;
  5. Depunerea contestatiilor: pâna la 8 septembrie 2017;
  6. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor de catre Consiliul Facultatii - pâna la data de 22 septembrie 2017;
  7. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de catre Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: 27 septembrie 2017.

       Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la Biroul Evaluarea Cadrelor Didactice, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 - 17, sector 1, luni - vineri între orele 9.00 - 13.00 sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii. 

      Informatii suplimentare se obtin:

  • direct, sala 2418, luni-vineri între orele 9.00 – 13.00;
  • la telefon: 021-3191900, 021-3191901, interior 427;
  • e-mail: bara.adela@ie.ase.ro        1. Posturile scoase la concurs:         2. Legislatie        3. Dosarul de inscriere:


        4. Componenta comisiilor de concurs -  ... detalii 
 

        5. Lista candidatilor inscrisi:


        - pentru postul de asistent de cercetare (analist programator):

        - pentru postul de cercetator stiintific (analist sistem):

        - pentru postul de cercetator stiintific (proiectant inginer energetician):


       6. Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante - detalii.