Concurs acordare gradatii de merit pentru personalul didactic de predare – octombrie 2023

 

Afișarea rezultatelor concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare la nivel de facultate – octombrie 2023

 

Afișarea raportului comisiei de soluțíonare a contestațiilor la nivel de facultate, privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare – octombrie 2023

Afișarea raportului comisiei de concurs la nivel de facultate, privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic de predare – octombrie 2023

Anunț privind concursul de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul de predare din cadrul ASE – detalii…

Scroll to top