CONCURSURI

Concurs didactic perioada nedeterminata, semestrul I, anul universitar 2020/2021.
Detalii…


Concurs didactic perioada determinata, semestrul I, anul universitar 2020/2021.
Detalii…


Concurs angajare personal nedidactic perioada nedeterminata < REZULTATELE FINALE / REZULTATE CONTESTATII INTERVIU >- perioada desfășurării 02.11.2020 – 22.12.2020
Detalii…


Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare din cadrul ASE – 2020
Detalii…


Concurs pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul ASE in anul 2020
Detalii…

Suplimentarea numărului gradațiilor de merit scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar din cadrul ASE
Detalii…


Arhiva concursurilor se angajare:
Arhiva angajare 17.09.2020-1.10.2020
Arhiva angajare 01.10.2020-4.11.2020


Direcția Resurse Umane
Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5210

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa
  • Compartiment Evidență Personal
   Responsabil ec. Carmen Marilena Mihai
   int. 125, sala 5202
  • Compartiment Salarizare
   Responsabil –
 • Biroul Dezvoltare Organizatională
  Sef Birou – 
 • Biroul Evaluare Academică
  Șef birou ing. Gabriela Zamfir
  int. 427, sala 2418

ANUNȚURI


Examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de personalul didactic auxiliar și didactic din cadrul ASE
Calendar desfasurare…

Rezultatele examentului de promovare…


Grila de salarii aflata in plata incepand cu luna ianuarie 2020
Detalii…


Cererea concediu de odihna CADRE DIDACTICE ( ANEXA 5 în procedura la pagina 24 )
Procedura privind programarea si efectuarea concediului de odihna de catre CADRELE DIDACTICE
Detalii…


Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC- Model Word
Procedura privind programarea si efectuarea concediului de odihna de catre personalul DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
Detalii…Scroll to top