DIRECȚIA RESURSE UMANE

CONCURSURI

Concurs angajare personal nedidactic, perioada nedeterminata (16.05.2022 – 21.06.2022) – detalii…

Concurs didactic perioada nedeterminată – detalii…

Concurs didactic perioada determinată – detalii…

Concurs acordare gradații de merit cadre didactice – detalii…

Direcția Resurse Umane
Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5210

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa
  • Compartiment Evidență Personal
   Responsabil ec. Carmen Marilena Mihai
   int. 125, sala 5202
  • Compartiment Salarizare
   Responsabil –
   int. 216, 673 sala 5207
 • Biroul Dezvoltare Organizatională
  Sef Birou – 
  int. 215, 653, sala 5208
 • Biroul Evaluare Academică
  Șef birou ing. Gabriela Zamfir
  int. 427, sala 2418

ANUNȚURI

Grila de salarii aflată în plată începând cu luna martie 2022
Detalii…

________________________________

FORMULARE UTILE


Cerere concediu de odihna CADRE DIDACTICE – Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă CADRE DIDACTICE – PDF

Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTICVarianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC- PDF

Referat inițiere scoatere la concurs posturi vacante – Varianta editabilă

Scroll to top