DIRECȚIA RESURSE UMANE

CONCURSURI

Concurs angajare personal didactic-auxiliar și nedidactic, perioada nedeterminata (perioada 18.06.2024 – 23.07.2024) – detalii …

Concurs angajare personal didactic-auxiliar și nedidactic, perioada nedeterminata (perioada 29.05.2024 – 03.07.2024) – detalii …

Examen promovare personal auxiliar didactic si nedidactic – detalii …

Concurs angajare personal didactic de predare – perioada nedeterminată – detalii …

Concurs angajare personal didactic de predare – perioada determinată – detalii…

Concurs angajare asistenți cercetare științifică – perioadă determinată – detalii…

Direcția Resurse Umane

Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5204

Secretariat DRU: Geta Vochin – int. 173, sala 5204

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa – int. 162, sala 5204
  • Compartimentul Evidență Personal – cadre didactice
   int. 125, 164, 646, sala 5202
  • Compartimentul Evidență Personal – personal auxiliar si nedidactic 
   int. 295, 298, 538, sala 5209
  • Compartimentul Salarizare
   int. 200, 229, 296, 673, 674, sala 5207
 • Compartimentul Dezvoltare Organizatională
  int. 309, 215, 653, 284, sala 5208

 • Compartimentul Evaluare Academică
  int. 427, sala 5211

ANUNȚURI

Grila de salarii aflată în plată începând cu luna ianuarie 2024 – detalii…

____________________________________________

FORMULARE UTILE

Cerere concediu de odihna CADRE DIDACTICE – Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă CADRE DIDACTICE – PDF

Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC– Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC- PDF

Referat inițiere scoatere la concurs posturi vacante – Varianta editabilă

Scroll to top