DIRECȚIA RESURSE UMANE

CONCURSURI

Concurs didactic perioada nedeterminata – semestrul I anul universitar 2021/2022 – detalii…

Concurs didactic perioada determinata – semestrul I anul universitar 2021/2022 – detalii…

Concurs angajare asistent cercetare științifică, perioadă determinată – detalii…

Concurs angajare personal nedidactic, perioada nedeterminata (05.11.2021 – 13.12.2021) – detalii…

 

Direcția Resurse Umane
Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5210

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa
  • Compartiment Evidență Personal
   Responsabil ec. Carmen Marilena Mihai
   int. 125, sala 5202
  • Compartiment Salarizare
   Responsabil –
   int. 216, 673 sala 5207
 • Biroul Dezvoltare Organizatională
  Sef Birou – 
  int. 215, 653, sala 5208
 • Biroul Evaluare Academică
  Șef birou ing. Gabriela Zamfir
  int. 427, sala 2418

ANUNȚURI

Grila de salarii aflată în plată începând cu luna septembrie 2021
Detalii…

_____________________________________

FORMULARE UTILE


Cerere concediu de odihna CADRE DIDACTICE – Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă CADRE DIDACTICE – PDF

Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTICVarianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC- PDF

Referat inițiere scoatere la concurs posturi vacante – Varianta editabilă

Scroll to top