DIRECȚIA RESURSE UMANE

CONCURSURI

 

Concurs didactic – perioada nedeterminată – detalii…

Concurs asistenti cercetare – perioada determinată – detalii…

Concurs acordare gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar – detalii…

Concurs de promovare pentru personalul auxiliar didactic si nedidactic – detalii…

Concurs angajare personal nedidactic, perioada nedeterminata (perioada 26.10.2022 – 28.11.2022) – detalii…

Direcția Resurse Umane

Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5204

Secretariat DRU: Geta Vochin – int. 173, sala 5204

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa – int. 162, sala 5204

  • Compartiment Evidență Personal
   Responsabil ec. Carmen Marilena Mihai
   int. 125, 164, sala 5202
  • Compartiment Salarizare
   Responsabil –
   int. 216, 673, 229, 296, 200, sala 5207
 • Biroul Dezvoltare Organizatională
  Sef Birou – 
  int. 215, 653, sala 5208
 • Biroul Evaluare Academică
  Șef birou ing. Gabriela Zamfir
  int. 427, sala 5211

ANUNȚURI

Grila de salarii aflată în plată începând cu luna septembrie 2022 – detalii…

________________________________

FORMULARE UTILE

Cerere concediu de odihna CADRE DIDACTICE – Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă CADRE DIDACTICE – PDF

Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC– Varianta editabilă

Notă de rechemare din concediul de odihnă personal DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC- PDF

Referat inițiere scoatere la concurs posturi vacante – Varianta editabilă

Scroll to top