DIRECȚIA RESURSE UMANE

CONCURSURI

Concurs angajare personal nedidactic, perioada nedeterminata august-septembrie 2021-detalii…

Concurs didactic perioada nedeterminata, semestrul II, anul universitar 2020/2021 – detalii…

Concurs didactic perioada determinata, semestrul II, anul universitar 2020/2021 – detalii…

Concurs angajare personal nedidactic perioada nedeterminata 1 (01.07.2021 – 18.08.2021) – detalii…

Direcția Resurse Umane
Director Ec. dr. Sabin Covrig
int. 657, sala 5210

Direcția Resurse Umane are urmatoarea structură organizatorică:

 • Serviciul Administrare Personal
  Șef Serviciu – ec. Veronica Popa
  • Compartiment Evidență Personal
   Responsabil ec. Carmen Marilena Mihai
   int. 125, sala 5202
  • Compartiment Salarizare
   Responsabil –
   int. 216, 673 sala 5207
 • Biroul Dezvoltare Organizatională
  Sef Birou – 
  int. 215, 653, sala 5208
 • Biroul Evaluare Academică
  Șef birou ing. Gabriela Zamfir
  int. 427, sala 2418

ANUNȚURI

Grila de salarii aflată în plată începând cu luna aprilie 2021
Detalii…

_____________________________________

FORMULARE UTILE


Cerere concediu de odihna CADRE DIDACTICE – Varianta editabilă

Cerere concediu de odihna personal DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTICVarianta editabilă

Referat inițiere scoatere la concurs posturi vacante – Varianta editabilă

Scroll to top