Concurs angajare personal auxiliar didactic si nedidactic – octombrie 2023

 

 

Academia de Studii Economice din București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular de înscriere la concurs

Declarație privind starea de incompatibilitate

Declarația privind prelucrarea datelor cu carater personal

Scroll to top