Concurs didactic perioada determinata, semestrul al II-lea, anul universitar 2020/2021

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR
PE PERIOADA DETERMINATĂ

Semestrul al II-lea, anul universitar 2020 – 2021

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 07 mai – 25 iunie 2021;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 25 iunie 2021;
 3. Desfășurarea concursului didactic: 02 iulie 2021;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 02 iulie 2021;
 5. Depunerea contestațiilor: până la 07 iulie 2021;
 6. Soluționarea contestațiilor: până la 08 iulie 2021;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 22 iulie 2021;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 30 iulie 2021.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Biroul Evaluare Academică, sala 2418, Calea Dorobanţilor nr. 15 – 17, sector 1, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00, sau prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informaţii suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00;
 • la telefon: 021 – 3191900, 021 – 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.

1. Lista posturilor scoase la concurs – detalii…

2. Legislație

3. Componență dosar de înscriere – detalii…

4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art.287 din Legea Educației Naționale

Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajării – detalii…

Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa contact@biblioteca.ase.ro.

5, Tematica de concurs pe facultăți:

Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Departamentul de Informatică de Gestiune

Asistent, poziția 52 RO

Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

Asistent, poziția 147 RO

6. Comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor – detalii…

7. În perioada 07 mai – 25 iunie 2021 nu au fost înscrieri pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs.

Scroll to top