Concurs angajare personal auxiliar didactic si nedidactic – iulie 2024

Academia de Studii Economice din București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular de înscriere la concurs

Declarație privind starea de incompatibilitate

Declarația privind prelucrarea datelor cu carater personal

Anexa 1 – Certificat medical medicina muncii

Anexa 2 – Aviz psihiatrie

Anexa 3 – Scrisoare medicala

Anexa 5 – Fișa de evaluare a capacității psihice

Scroll to top