Concurs angajare asistent cercetare stiintifica 2023

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR

pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică
pe perioadă determinată

Semestrul I, anul universitar 2023 – 2024

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 29 noiembrie 2023 – 11 ianuarie 2024;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 11 ianuarie 2024;
 3. Desfășurarea concursului didactic: 18 – 19 ianuarie 2024;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 22 ianuarie 2024;
 5. Depunerea contestațiilor: până la 26 ianuarie 2024;
 6. Soluționarea contestațiilor: până la 29 ianuarie 2024;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 07 februarie 2024;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 09 februarie 2024.

      Dosarul de concurs este constituit de candidat și se depune la Biroul Evaluare  Academică, sala 5211, Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5, sector 1, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00, sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

          Informații suplimentare:

  • direct, sala 5211, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00;
  • la telefon: 021 – 3191900, 021 – 3191901, interior 427;
  • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.
 1. Lista posturilor scoase la concurs – detalii…
 2. Legislație:
 3. Componență dosar de înscriere – detalii…
 4. Responsabilitățile avute în vedere în cadrul posturilor – detalii…
 5. Grila de salarii – detalii…
 6. Tematica de concurs pe facultăți:

Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Departamentul Informatică și Cibernetică Economică

Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Departamentul de Informatică de Gestiune

  • asistent de cercetare, pozițía 49 – detalii…

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată, Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Departamentul de Finanțe

Facultatea de Management, Departamentul de Management

Facultatea Relații Economice Internaționale, Departamentul Relații Economice Internaționale

     7. Componența comisiilor de concurs si de soluționare a contestațiilor – detalii…

     8. Programarea desfășurării probelor de concurs – detalii…

     9. Rezultatele concursurilor de asistent de cercetare – detalii…

    10. Rezultatele concursurilor de asistent de cercetare aprobate prin HS nr. 19 / 08.02.2024- detalii…

Scroll to top