Concurs angajare asistent cercetare stiintifica semestrul al II-lea anul universitar 2023/2024

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR

pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare științifică
pe perioadă determinată

Semestrul al II-lea, anul universitar 2023 – 2024

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 30 aprilie-28 mai 2024;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 03 iunie 2024;
 3. Depunerea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 04 iunie 2024;
 4. Soluționarea și comunicarea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 06 iunie 2024;
 5. Desfășurarea concursurilor didactice: 10-11 iunie 2024;
 6. Publicarea rezultatelor pe site-ul concursului: 12 iunie 2024;
 7. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursurilor: până la 17 iunie 2024;
 8. Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatele concursurilor: până la 19 iunie 2024;
 9. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 26 iunie 2024;
 10. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 03 iulie 2024.

     Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Compartimentul de Evaluare Academică, sala 5211, Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5, sector 1, luni-vineri între orele 9:00-13:00, sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii, la adresa: Piaţa Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, O.P. 22.

     Dosarul de concurs se poate transmite și electronic, la adresa de email dru.evaluare-academica@ase.ro, cu respectarea strictă a calendarului de concurs aprobat.

     Informaţii suplimentare:

 • direct, sala 5211, luni-vineri între orele 9:00-13:00;
 • la telefon: 021-3191900, 021-3191901, interior 427;
 • e-mail: dru.evaluare-academica@ase.ro.
 1. Lista posturilor scoase la concurs – detalii…
 2. Legislație:
 3. Componență dosar de înscriere – detalii…
 4. Responsabilitățile avute în vedere în cadrul posturilor – detalii…
 5. Grila de salarii – detalii…
 6. Tematica de concurs pe facultăți:

  Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

  Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

  Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

  • asistent de cercetare, poziția 106 – detalii…

  Facultatea de Drept, Departamentul de Drept

  Facultatea Economie Teoretica si Aplicată, Departamentul de Economie și Politici Economice

  Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Doctrine Economice

 7. Componența comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor – detalii…

 8. Programarea desfășurării probelor de concurs – detalii…

 9. Rezultatele concursurilor de asistent de cercetare – detalii…
Scroll to top