Concurs didactic perioada determinata, semestrul al II-lea, anul universitar 2023/2024

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE

pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

Semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 30 aprilie-03 iunie 2024;
 2. Comunicarea avizului de legalitate însoțit de rezoluția comisiei științifice cu privire la dosarul de înscriere la concurs şi transmiterea invitaţiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 10 iunie 2024;
 3. Depunerea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 11 iunie 2024;
 4. Soluționarea și comunicarea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 13 iunie 2024;
 5. Desfășurarea concursului didactic: 17-18 iunie 2024;
 6. Publicarea rezultatelor pe site-ul concursului: 19 iunie 2024;
 7. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului: până la 25 iunie 2024;
 8. Soluționarea și comunicarea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului: până la 27 iunie 2024;
 9. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 22 iulie 2024;
 10. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 31 iulie 2024.

     Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Compartimentul de Evaluare Academică, sala 5211, Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5, sector 1, luni-vineri între orele 9:00-13:00, sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii, la adresa: Piaţa Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, O.P. 22.

     Dosarul de concurs se poate transmite și electronic, la adresa de e-mail dru.evaluare-academica@ase.ro, cu respectarea strictă a calendarului de concurs aprobat.

     Informaţii suplimentare:

 • direct, sala 5211, luni-vineri între orele 9:00-13:00;
 • la telefon: 021-3191900, 021-3191901, interior 427;
 • e-mail: dru.evaluare-academica@ase.ro.
 1. Lista posturilor scoase la concurs – detalii…
 2.  Legislațíe:
 3. Componență dosar de înscriere – detalii…
 4. Atribuțiile/ activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art.211 din Legea Învățământului Superior nr 199/2023;
 5. Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajării – detalii… 
 6. Tematica de concurs pe facultăți:

  Facultatea de Administratie si Management Public, Departamentul de Administratie si Management Public

  Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică

 7. Componența comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor – detalii…
 8. Curriculum Vitae, listele de lucrări și fișele de verificare a îndeplinirii standardelor ale candidaților care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs:

  Facultatea de Administratie si Management Public

            Ghiocanu Ștefania Cristina

            Facultate: Administraţie şi Management Public
            Departament: Administraţie şi Management Public
            Poziţie în Statul de funcţii: 54
            Funcţie didactică: Asistent
            CV / Listă de lucrări / Fişă verificare

 9. Programarea desfășurării probelor de concurs – detalii…
 10. Rezultatele concursurilor didactice – detalii …
Scroll to top