Concurs didactic perioada nedeterminata, semestrul al II-lea, anul universitar 2023/2024

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE

pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,
nr. 143/30.04.2024

Semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 30 aprilie-17 iunie 2024;
 2. Comunicarea avizului de legalitate însoțit de rezoluția comisiei științifice cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (e-mail): 02 iulie 2024;
 3. Depunerea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 03 iulie 2024;
 4. Soluționarea și comunicarea contestațiilor cu privire la avizul de legalitate: până la 05 iulie 2024;
 5. Desfășurarea concursului didactic: 09-10 iulie 2024;
 6. Publicarea rezultatelor pe site-ul concursului: 11 iulie 2024;
 7. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului: până la 16 iulie 2024;
 8. Soluționarea și comunicarea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului: până la 18 iulie 2024;
 9. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 22 iulie 2024;
 10. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 31 iulie 2024.

     Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la Compartimentul de Evaluare Academică, sala 5211, Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5, sector 1, luni-vineri între orele 9:00-13:00, sau prin intermediul serviciilor de curierat care permit confirmarea primirii, la adresa: Piaţa Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, O.P. 22.

     Dosarul de concurs se poate transmite și electronic, la adresa de e-mail dru.evaluare-academica@ase.ro, cu respectarea strictă a calendarului de concurs aprobat.

     Informaţii suplimentare:

 • direct, sala 5211, luni-vineri între orele 9:00-13:00;
 • la telefon: 021-3191900, 021-3191901, interior 427;
 • e-mail: dru.evaluare-academica@ase.ro.
 1. Lista posturilor scoase la concurs – detalii…
 2. Legislațíe:
 3. Dosar de înscriere / Application file
 4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu Legea nr. 199/2023
  Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with the Law no 199/2023.
 5. Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajării – detalii…
 6. Tematica de concurs pe facultăți:

  Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

  • conferențíar, pozițía 24 RO-EN
  • conferențíar, pozițía 25 RO-EN
  • lector, pozițía 38 RO
  • lector, pozițía 40 RO
  • asistent, pozițía 73 RO
  • asistent, pozițía 74 RO

  Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

  • profesor, poziția 13 ROEN
  • asistent, poziția 43 RO

  Facultatea de Business si Turism, Departamentul Turism si Geografie

  • profesor, poziția 11 RO-EN
  • asistent, poziția 34 RO

  Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

  • profesor, poziția 27 RO / EN 
  • profesor, poziția 28 RO / EN 

  Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Informatica de Gestiune

  • profesor, poziția 8 RO /EN 

  Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

  • profesor, poziția 30 RO / EN
  • lector, poziția 73 RO
  • asistent, poziția  142 RO
  • asistent, poziția  149 RO

  Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

  • profesor, poziția 23 RO / EN
  • asistent, poziția 67 RO

  Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul de Matematici Aplicate

  • asistent, poziția 37 RO

  Facultatea de Drept, Departamentul de Drept

  • lector, poziția 39 RO
  • lector, poziția 43 RO
  • asistent, poziția 55 RO
  • asistent, poziția 56 RO
  • asistent, poziția 59 RO

  Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economia Agroalimentara si a Mediului

  • profesor, poziția 10 RO-EN

  Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Economie si Politici Economice

  • profesor, poziția 20 RO / EN
  • conferențiar, poziția 37 RO / EN
  • asistent, poziția 67 RO

  Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

  • profesor, poziția 20 RO / EN
  • conferențiar, poziția 36 RO / EN

  Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Moneda si Banci

  • conferențiar, poziția 18 RO
  • conferențiar, poziția 18 EN

  Facultatea de Management, Departamentul de Management

  • conferențiar, poziția 35 RO
  • conferențiar, poziția 35 EN

  Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane

  • conferențiar, poziția 9 RO / EN
  • lector, poziția 12 RO
  • asistent, poziția 21 RO

  Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing

  • asistent, poziția 87 RO
  • asistent, poziția 88 RO

  Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

  • conferențiar, poziția 29 RO / EN
  • lector, poziția 46 RO
  • lector, poziția 47 RO
 7. Componența comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor – detalii…
Scroll to top