Concurs didactic perioada nedeterminata, semestrul al II-lea, anul universitar 2020/2021

PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE

pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 368 / 06.05.2021

Semestrul al II-lea, anul universitar 2020 – 2021

Calendarul derulării concursurilor didactice / Calendar teaching contest – details… 

 1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 07 mai – 23 iunie 2021;
 2. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs (fax/e-mail): 01 iulie 2021;
 3. Desfășurarea concursului didactic va avea loc în perioada: 08 – 09 iulie 2021;
 4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 12 iulie 2021;
 5. Depunerea contestațiilor: până la 15 iulie 2021;
 6. Soluționarea contestațiilor: până la 16 iulie 2021;
 7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliile Facultăților: până la 22 iulie 2021;
 8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către Consiliul de Administrație și Senatul Academiei de Studii Economice din București: până la 30 iulie 2021.

Dosarul de concurs este constituit de candidat și se depune la Biroul Evaluare Academică, sala 2418, Calea Dorobanților nr. 15 – 17, sector 1, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00, sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informații suplimentare:

 • direct, sala 2418, luni – vineri între orele 9:00 – 13:00;
 • la telefon: 021 – 3191900, 021 – 3191901, interior 427;
 • e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.

1.  Lista posturilor scoase la concurs – detalii…
Clarificare post asistent universitar, poz. 51, Departamentul de Informatică de Gestiune, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.
Pentru postul de asistent universitar, poziția 51, din cadrul Departamentului de Informatică de Gestiune, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, disciplina Informatică aplicată se predă la Facultatea de Relații Economice Internaționale, programul de licență (învățământ cu frecvență) „Limbi moderne aplicate (română, franceză, engleză)”, doar în limba română.

2.  Legislație:

3.  Dosar de înscriere / Application File 

4.  Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art.287 din Legea Educației Naționale.

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education.

Grila cu salariile minime de încadrare ale postului la momentul angajării – detalii 

Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa contact@biblioteca.ase.ro.

 
5. Tematica de concurs pe facultăți:
 
 
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor
 
Lector, poziția 27 RO
Asistent, poziția 56 RO
Asistent, poziția 57 RO
 
Facultatea de Administrație și Management Public, Departamentul de Administrație și Management Public
 
Lector, poziția 19 RO
 
Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității
 
Profesor, poziția 14 RO / EN
 
Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit
Profesor, poziția 25 RO / EN
Profesor, poziția 26 RO / EN
Conferențiar, poziția 29 RO / EN
Conferențiar, poziția 57 RO / EN
Conferențiar, poziția 58 RO / EN
Lector, poziția 95 RO
Asistent, poziția 109 RO
 

Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Departamentul de Informatică de Gestiune

Asistent, poziția 51 RO

Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara

 
Asistent, poziția 23 RO
 
Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Departamentul Informatică și Cibernetică Economică
 
Profesor, poziția 24 RO / EN
Conferențiar, poziția 53 RO / EN
Conferențiar, poziția 55 RO / EN
Lector, poziția 115 RO
Asistent, poziția 142 RO
Asistent, poziția 143 RO
 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 
Profesor, poziția 2 RO / EN
 
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Departamentul de Economie Agroalimentară și a Mediului
 
Profesor, poziția 8 RO-EN
Asistent, poiziția 46 RO

Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Economie si Politici Economice

Profesor, poziția 16 RO / EN

Facultatea Economie Teoretică și Aplicată, Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare
 
Profesor, poziția 2 RO / EN
 
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Departamentul de Finanțe
 
Conferențiar, poziția 30 RO / EN
Lector, poziția 47 RO
 
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Departamentul de Monedă și Bănci
 
Profesor, poziția 28 RO-EN
 
Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane
 
Asistent, poziția 21 RO
Asistent, poziția 22 RO
 
Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing
 
Asistent, poziția 95 RO
Asistent, poziția 96 RO
Asistent, poziția 97 RO
 
Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale
 
Lector, poziția 73 RO
 
Facultatea Relații Economice Internaționale, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri
 
Conferențiar, poziția 26 RO-EN
 
6. Componența comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor- detalii…
 
 
8. Programarea desfășurării probelor de concurs – detalii…
ATENTIE! Programarea s-a actualizat în data de 07.07.2021.
 
9. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice – detalii…
 
10. Rezultatele soluționării contestațiilor – detalii…
 
11. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice aprobate de Senatul Universitar, H.S. 125 / 30.07.2021 – detalii…
 
Scroll to top