Concurs didactic perioada nedeterminata, semestrul I, anul universitar 2020/2021

PROGRAMAREA DESFASURARII CONCURSURILOR DIDACTICE

pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 782 / 24.11.2020

Semestrul I, anul universitar 2020 – 2021

Calendarul derularii concursurilor didactice / Calendar teaching contest – details… 

  1. Inscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice scoase la concurs se vor desfasura in perioada: 25 noiembrie 2020 – 11 ianuarie 2021 *;
  2.  Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de inscriere la concurs si transmiterea invitatiei de a participa la concurs (fax/e-mail): 19 ianuarie 2021;
  3. Desfasurarea concursului didactic va avea loc in perioada: 26 – 27 ianuarie 2021;
  4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor concursului: 28 ianuarie 2021;
  5. Depunerea contestatiilor: pana in 02 februarie 2021;
  6. Solutionarea contestatiilor: pana in 03 februarie 2021;
  7. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliile Facultatilor: pana in 08 februarie 2021;
  8. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de catre Consiliul de Administratie si Senatul Academiei de Studii Economice din Bucuresti: pana in 10 februarie 2021.

* în perioada 21-31 decembrie 2020 dosarele de concurs se depun la Registratura ASE

Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la
Biroul Evaluare Academica, sala 2418, Calea Dorobantilor nr. 15 – 17, sector 1,
luni – vineri intre orele 9:00 – 13:00,
sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informatii suplimentare:
direct, sala 2418, luni – vineri intre orele 9:00 – 13:00;
la telefon: 021 – 3191900, 021 – 3191901, interior 427;
e-mail: gabriela.zamfir@ase.ro.

1.  Lista posturilor scoase la concurs – detalii…

2.  Legislatie

3.  Dosar de inscriere / Application File 

4.  Atributiile / activitatile aferente posturilor didactice scoase la concurs, in conformitate cu art.287 din Legea Educatiei Nationale.

Tasks / activities associated with the teaching positions open for competition in accordance with Art. 287 of the Law of National Education.

Grila cu salariile minime de incadrare ale postului la momentul angajarii – detalii 

Pentru posturile de asistent universitar, pentru prelegerea din istoria ASE, se va contacta Biblioteca ASE, printr-un mesaj transmis la adresa alina.croitoru@biblioteca.ase.ro.

5. Tematica de concurs pe facultati:

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, Departamentut UNESCO pentru Administrarea Afacerilor

Conferentiar, pozitia 16 RO / EN
Lector, pozitia 24 RO
Lector, pozitia 25 RO
Lector, pozitia 27 RO
Asistent, pozitia 57 RO

Facultatea de Administratie si Management Public, Departamentul de Administratie si Management Public

Lector, pozitia 18 RO
Lector, pozitia 19 RO

Facultatea de Business si Turism, Departamentul de Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii

Conferentiar, pozitia 22 RO / EN
Conferentiar, pozitia 23 RO / EN

Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Contabilitate si Audit

Lector, pozitia  93 RO
Lector, pozitia  94 RO

Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Informatica de Gestiune

Profesor, pozitia 7 RO / EN
Lector, pozitia  28 RO

Facultatea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara

Profesor, pozitia  7 RO / EN
Lector, pozitia  20 RO
Asistent, pozitia  23 RO

Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Informatica si Cibernetica Economica

Conferentiar, pozitia 52 RO / EN
Conferentiar, pozitia 54 RO / EN
Asistent, pozitia  141 RO
Asistent, pozitia  143 RO

Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul Statistica si Econometrie

Lector, pozitia  52 RO
Lector, pozitia  56 RO

Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Departamentul de Matematici Aplicate

Asistent, pozitia  34 RO

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept

Profesor, pozitia 6 RO / EN
Lector, pozitia  32 RO
Lector, pozitia  33 RO

Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Economie Agroalimentara si a Mediului

Profesor, pozitia 7 RO-EN
Lector, pozitia  26 RO
Lector, pozitia  30 RO
Asistent, pozitia  47 RO

Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului, Departamentul de Educatie Fizica si Sport

Lector, pozitia  39 RO

Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Economie si Politici Economice

Profesor, pozitia 15 ROEN

Facultatea Economie Teoretica si Aplicata, Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare

Profesor, pozitia 1 ROEN

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Finante

Conferentiar, pozitia 28 RO-EN
Conferentiar, pozitia 29 RO-EN

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Departamentul de Moneda si Banci

Profesor, pozitia 28 RO-EN
Conferentiar, pozitia 29 RO-EN
Lector, pozitia  30 RO

Facultatea de Management, Departamentul de Management

Profesor, pozitia 23 RO / EN
Conferentiar, pozitia 33 RO / EN
Lector, pozitia  81 RO
Asistent, pozitia  109 RO
Asistent, pozitia  113 RO

Facultatea de Management, Departamentul de Filosofie si Stiinte Socioumane

Profesor, pozitia 2 RO / EN

Facultatea Relatii Economice Internationale, Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare în Afaceri

Conferentiar, pozitia 27 RO-EN
Conferentiar, pozitia 28 RO-EN
Lector, pozitia  44 RO
Lector, pozitia  45 RO
Asistent, pozitia  81 RO
Asistent, pozitia  82 RO
Asistent, pozitia  83 RO
Asistent, pozitia  84 RO

6. Componența comisiilor de concurs și contestații – detalii

7. Curriculum Vitae, listele de lucrari si fisele de verificare a indeplinirii standardelor ale candidatilor care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs:

8. Programarea desfasurarii probelor de concurs – detalii…
Notă
Pentru postul de lector, poz. 93, din cadrul Departamentului de Contabilitate și Audit, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, proba prelegere de specialitate nu se mai susține în sistem online, ci față în față, la sala 0018, Decanat CIG.

9. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata – detalii…
 
10. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata aprobate in Senatul Universitar (H.S. 16 / 15.02.2021) – detalii…
Scroll to top